kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Orzeczenia OSA OIA w Warszawie

Orzeczenia OSA OIA w Warszawie

Okręgowy Sąd Aptekarski działa na a podstawie przepisów ustawy o izbach aptekarskich - Dz.U.2021.1850

Art. 32. 
Okręgowy sąd aptekarski:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje sądownictwo polubowne;

2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi aptekarzy.

 

SYGNATURA AKT (orzeczenie anonimizowane)

Sygn.akt OSA 44.20 

Sygn.akt OSA 49.20

Sygn.akt OSA 50.21

Sygn.akt OSA.53.21

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-19 11:07:39 | Data modyfikacji: 2022-02-01 23:49:33.
Data wprowadzenia: 2021-08-19 11:07:39
Data modyfikacji: 2022-02-01 23:49:33
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Żeromskiego 77 l. 6
01-882 Warszawa
Prezes
mgr farm.
Marian Witkowski
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl