kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny działania  Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie - województwo mazowieckie

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 19:58:48 | Data modyfikacji: 2020-02-11 16:18:30.
Prezydium ORA OIA w Warszawie (2023-2027)

W dniu 25 listopada 2023 r. obradował XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie.

XXXVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie dokonał wyboru Prezesa ORA OIA w Warszawie.

mgr farm. Marian Witkowski- Prezes ORA w Warszawie w IX kadencji (od 25.11.2023 r.) prezes@oia.waw.pl

 

Członkowie Prezydium ORA OIA w Warszawie:

1) mgr farm. Dorota Smółkowska - Z-ca Prezesa  dorota.smolkowska@oia.waw.pl 

2) mgr farm. Jakub Dorociak - Z-ca Prezesa jakub.dorociak@oia.waw.pl

3) dr n. farm. Jerzy Żabiński - Z-ca Prezesa jerzy.zabinski@oia.waw.pl 

4) mgr farm. Emilia Gąsińska - Skarbnik skarbnik@oia.waw.pl 

5) mgr farm. Ewa Steckiewicz Bartnicka - Sekretarz ewa.steckiewicz-bartnicka@oia.waw.pl

6) mgr farm. Wojciech Szkopański - Sekretarz wojciech.szkopanski@oia.waw.pl 


Dyżury Członków Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Spotkania z Członkami Prezydium prosimy ustalać telefonicznie z p. Inną Bilą tel. stłużbowy 785-665-518 bądź drogą mailową biuro@oia.waw.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Prezydium ORA OIA w Warszawie VIII kadencji 2019-2023 | Data wprowadzenia: 2011-12-07 19:10:31 | Data modyfikacji: 2023-12-04 15:29:36.
Okręgowa Rada Aptekarska OIA w Warszawie

W dniu 25 listopada 2023 r. obradował XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie.

XXXVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie dokonał wyboru Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie.

 

Członkowie ORA OIA w Warszawie IX kadencji


1. mgr farm. Marian Witkowski (Prezes)
2. dr n. farm. Sławomir Białek
3. mgr farm. Marta Borowa
4. mgr farm. Adam Borowy
5. mgr farm. Marta Byliniak
6. mgr farm. Ewa Dobrosielska
7. mgr farm. Jakub Dorociak
8. mgr farm. Katarzyna Dryja
9. mgr farm. Magdalena Dzido
10. mgr farm. Emilia Gąsińska
11. mgr farm. Aldona Gołacka
12. dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz
13. mgr farm. Małgorzata Jakóbisiak
14. mgr farm. Artur Jędra
15. mgr farm. Aleksandra Krancberg
16. mgr farm. Dariusz Lewandowski
17. mgr farm. Monika Mrozińska
18. mgr farm. Katarzyna Rogala
19. mgr farm. Dorota Smółkowska
20. mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka
21. dr n. farm. Magdalena Stolarczyk
22. mgr farm. Wojciech Szkopański
23. mgr farm. Łukasz Weresiński
24. mgr farm. Daria Zielińska
25. dr n. farm. Jerzy Żabiński

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-20 20:49:27 | Data modyfikacji: 2023-12-04 16:58:17.
Okręgowa Komisja Rewizyjna OIA w Warszawie
(2023-2027)

W dniu 25 listopada 2023 r. obradował XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie.

XXXVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie dokonał wyboru Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIA w Warszawie.

 

Członkowie OKR OIA w Warszawie IX kadencji

1. mgr farm. Monika Drab
2. mgr farm. Krzysztof Kondracki
3. mgr farm. Jolanta Krawczyk
4. mgr farm. Adam Marendowski
5. mgr farm. Andrzej Patyra
6. mgr farm. Benedykt Rak
7. mgr farm. Sławomir Sobczak

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 14:52:39 | Data modyfikacji: 2023-12-04 16:58:56.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
(2023-2027)

W dniu 25 listopada 2023 r. obradował XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie.

XXXVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie dokonał wyboru OROZ oraz Z-ców OROZ OIA w Warszawie.

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (2023-2027)

mgr farm. Agnieszka Bielejec  

Z-cy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 

1. dr n. farm. Agnieszka Chodkowska-Doktór
2. mgr farm. Alina Fornal
3. mgr farm. Rafał Kłos
4. mgr farm. Sylwia Krauze-Nowakowska
5. mgr farm. Sylwia Lewandowska-Pachecka
6. dr n. farm. Marek Malinowski
7. mgr farm. Martyna Pasik

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 14:49:06 | Data modyfikacji: 2023-12-04 17:05:09.
Okręgowy Sąd Aptekarski OIA w Warszawie
(2023-2027)

W dniu 25 listopada 2023 r. obradował XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie.

XXXVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie dokonał wyboru Okręgowego Sądu Aptekarskiego OIA w Warszawie.

 

Członkowie OSA

1. mgr farm. Ewa Cielemęcka-Zajdel
2. mgr farm. Grażyna Czuba
3. mgr farm. Paulina Dzięga
4. mgr farm. Zbigniew Gadamski
5. mgr farm. Agnieszka Gołda
6. mgr farm. Krzysztof Góra
7. mgr farm. Anita Jeglińska
8. mgr farm. Jolanta Klimowicz
9. dr n. farm. Piotr Kowalowski
10. mgr farm. Elżbieta Lazurek
11. mgr farm. Mariola Ogonowska
12. mgr farm. Małgorzata Szelachowska
13. mgr farm. Piotr Tyrcha
14. mgr farm. Grzegorz Wielgosz
15. mgr farm. Maria Żelazna

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 14:47:36 | Data modyfikacji: 2023-12-04 16:59:16.
Wykaz Delegatów OIA w Warszawie na Krajowy Zjazd
Aptekarzy VIII Kadencji

Delegaci na Okręgowy (161 osób) Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie IX Kadencji (2023-2027)

nr mandatu imię Nazwisko

1 Karolina Banasiak
2 Anna Banasiuk
3 Elżbieta Berlińska-Piasecka
4 Sławomir Białek
5 Agnieszka Bielejec
6 Marta Borowa
7 Adam Borowy
8 Bożena Bożankow-Kasperek
9 Iwona Brejnak
10 Eugeniusz Bukiewicz
11 Marta Byliniak
12 Michał Byliniak
13 Agnieszka Chodkowska-Doktór
14 Justyna Chojna
15 Ewa Cielemęcka-Zajdel
16 Anna Czerwińska
17 Grażyna Czuba
18 Maria Długokęcka
19 Justyna Długokęcka-Licbarska
20 Ewa Dobrosielska
21 Jakub Dorociak
22 Monika Drab
23 Bożenna Drogowska
24 Katarzyna Dryja
25 Małgorzata Dudziec-Sienkiewicz
26 Magdalena Dzido
27 Paulina Dzięga
28 Magdalena Dziużycka
29 Alina Fornal
30 Zbigniew Gadamski
31 Alicja Galewska
32 Emilia Gąsińska
33 Anna Gębska-Mania
34 Marta Głowacka
35 Maria Głowniak
36 Aldona Gołacka
37 Agnieszka Gołda
38 Krzysztof Góra
39 Agata Góraj
40 Piotr Góraj
41 Andżelika Grzegorczyk
42 Anna Grzywacz-Wojciechowska
43 Włodzimierz Hudemowicz
44 Małgorzata Jakóbisiak
45 Anna Jankowska
46 Bożena Jarosławska
47 Grzegorz Jastrzębski
48 Małgorzata Jedlińska
49 Anita Jeglińska
50 Artur Jędra
51 Agnieszka Jończyk-Kuchenbeker
52 Paweł Kaczmarski
53 Aleksandra Kitlińska
54 Jolanta Klimowicz
55 Rafał Kłos
56 Krzysztof Kondracki
57 Łukasz Konopka
58 Anna Kosiorek-Witek
59 Karolina Kosmala
60 Piotr Kowalowski
61 Łukasz Koźbiał
62 Aleksandra Krancberg
63 Sylwia Krauze-Nowakowska
64 Jolanta Krawczyk
65 Izabela Kubrak
66 Przemysław Kukla
67 Kacper Kukliński
68 Justyna Kurkus-Tchórzewska
69 Anna Kuroczko
70 Elżbieta Lazurek
71 Halina Lemieszka
72 Agnieszka Leśkiewicz-Szkopańska
73 Renata Lewandowska
74 Sylwia Lewandowska-Pachecka
75 Dariusz Lewandowski
76 Anna Łuksza-Bicka
77 Marek Malinowski
78 Adam Marendowski
79 Piotr Merks
80 Anna Meszka
81 Jacek Meszka
82 Łukasz Miastkowski
83 Monika Mićka
84 Karolina Mielczarek-Adamus
85 Patrycja Milewicz
86 Joanna Misztal
87 Henry Mmereole
88 Agnieszka Moszczyński
89 Monika Mrozińska
90 Norbert Mukarker
91 Joanna Obrębska-Ludwiczuk
92 Mariola Ogonowska
93 Bartosz Okulski
94 Maciej Okulski
95 Andrzej Pachecka
96 Martyna Pasik
97 Dagmara Pastuszka
98 Andrzej Patyra
99 Julia Piechocińska-Nowak
100 Ewa Pietraniuk
101 Łukasz Pietrzak
102 Małgorzata Piotrowska
103 Dariusz Pisklak
104 Anna Pławska
105 Jolanta Pokorowska
106 Aleksandra Policzkiewicz
107 Ewa Pomorska
108 Ewa Popławska-Brzozowska
109 Małgorzata Raczkowska
110 Jolanta Radecka
111 Benedykt Rak
112 Dominika Rekosz
113 Katarzyna Rogala
114 Marta Roszkowska
115 Ilona Samek-Baran
116 Hanna Scisłowska
117 Elżbieta Siatkowska
118 Małgorzata Siwińska
119 Magdalena Skarżyńska
120 Dorota Smółkowska
121 Izabela Sobaszek
122 Sławomir Sobczak
123 Monika Sobiech
124 Agata Sowa
125 Natasza Staniak
126 Agnieszka Staręga-Kozdęba
127 Ewa Steckiewicz-Bartnicka
128 Mariusz Stępień
129 Magdalena Stolarczyk
130 Grażyna Sygitowicz
131 Hanna Synator
132 Małgorzata Szelachowska
133 Izabela Szeligowska
134 Wojciech Szkopański
135 Piotr Sztelmach
136 Joanna Szymańska
137 Krzysztof Świgoniak
138 Krystyna Tomaszewska
139 Władysława Tondys
140 Mateusz Trojan
141 Kapitolina Tychmanowicz
142 Piotr Tyrcha
143 Anna Waksmundzka-Walczuk
144 Łukasz Weresiński
145 Agnieszka Wielgosz
146 Grzegorz Wielgosz
147 Beata Więckowska
148 Marian Witkowski
149 Anna Wodzyńska
150 Joanna Wróbel
151 Sylwia Wróbel
152 Yuliia Wysocka
153 Eliza Zahorodna
154 Dariusz Zarzecki
155 Anna Zawisza
156 Anna Zdunowska-Geryk
157 Mikołaj Zerhau
158 Daria Zielińska
159 Dorota Zielińska
160 Jerzy Żabiński
161 Maria Żelazna

 

Delegaci na Krajowy (53 osób) Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie IX Kadencji (2023-2027)

1. dr n. farm. Sławomir Białek
2. mgr farm. Agnieszka Bielejec
3. mgr farm. Marta Borowa
4. mgr farm. Adam Borowy
5. mgr farm. Michał Byliniak
6. dr n. farm. Agnieszka Chodkowska-Doktór
7. mgr farm. Ewa Cielemęcka-Zajdel
8. mgr farm. Grażyna Czuba
9. mgr farm. Maria Długokęcka
10. dr n. farm. Justyna Długokęcka-Licbarska
11. mgr farm. Ewa Dobrosielska
12. mgr farm. Jakub Dorociak
13. mgr farm. Monika Drab
14. mgr farm. Katarzyna Dryja
15. mgr farm. Emilia Gąsińska
16. mgr farm. Maria Głowniak
17. mgr farm. Aldona Gołacka
18. mgr farm. Agata Góraj
19. dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz
20. mgr farm. Małgorzata Jakóbisiak
21. mgr farm. Artur Jędra
22. mgr farm. Jolanta Klimowicz
23. mgr farm. Rafał Kłos
24. mgr farm. Krzysztof Kondracki
25. mgr farm. Aleksandra Krancberg
26. mgr farm. Sylwia Krauze-Nowakowska
27. mgr farm. Jolanta Krawczyk
28. mgr farm. Agnieszka Leśkiewicz-Szkopańska
29. mgr farm. Sylwia Lewandowska-Pachecka
30. mgr farm. Dariusz Lewandowski
31. mgr farm. Anna Łuksza-Bicka
32. mgr farm. Marek Malinowski
33. mgr farm. Agnieszka Moszczyński
34. mgr farm. Andrzej Pachecka
35. dr hab. n. farm. Dariusz Pisklak
36. mgr farm. Jolanta Pokorowska
37. mgr farm. Benedykt Rak
38. mgr farm. Katarzyna Rogala
39. mgr farm. Marta Roszkowska
40. mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka
41. dr n. farm. Magdalena Stolarczyk
42. mgr farm. Izabela Szeligowska
43. mgr farm. Wojciech Szkopański
44. mgr farm. Krzysztof Świgoniak
45. mgr farm. Łukasz Weresiński
46. mgr farm. Agnieszka Wielgosz
47. mgr farm. Grzegorz Wielgosz
48. mgr farm. Marian Witkowski
49. mgr farm. Dariusz Zarzecki
50. mgr farm. Anna Zawisza
51. mgr farm. Mikołaj Zerhau
52. dr n. farm. Jerzy Żabiński
53. mgr farm. Maria Żelazna

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 16:22:47 | Data modyfikacji: 2023-12-04 16:20:15.
Wykaz stałych Komisji OIA w Warszawie

Przewodniczący Komisji Stałych

 

Przewodniczący Komisji Stałych


1. Komisja Aptek Ogólnodostępnych
mgr farm. Magdalena Majewska magdalena.majewska@oia.waw.pl


2. Komisja Hurtowni Farmaceutycznych (Przewodnicząca od 16 listopada 2023 r.)
mgr farm. Aleksandr Krancberg aleksandra.krancberg@oia.waw.pl


3. Komisja Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej
mgr farm. Adam Borowy adam.borowy@oia.waw.pl


4. Komisja Właścicieli Aptek i Hurtowni
mgr farm. Wojciech Szkopański wojciech.szkopanski@oia.waw.pl


5. Komisja d.s. Zawodowych i Młodych Farmaceutów
dr n. farm. Jerzy Żabiński jerzy.zabinski@oia.waw.pl


6. Komisja Nauki i Szkolenia
mgr farm. Małgorzata Chmielak malgorzata.chmielak@oia.waw.pl (od 21 kwietnia 2022 r.)


7. Komisja Seniorów
mgr farm. Maria Głowniak maria.glowniak@oia.waw.pl


8. Komisja Etyki i Deontologii Zawodowej
mgr farm. Aldona Gołacka komisjaetyki@oia.waw.pl


9. Komisja Pracowników Aptek

mgr farm. Maria Żelazna pracownicy.aptek@oia.waw.pl oraz maria.zelazna@oia.waw.pl


10. Komisja Legislacyjna
mgr farm. Piotr Tyrcha piotr.tyrcha@oia.waw.pl


11. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz wlodzimierz.hudemowicz@oia.waw.pl


12. Komisja do spraw Opieki Farmaceutycznej (od 21 kwietnia 2022 r.)
mgr farm. Artur Jędra artur.jedra@oia.waw.pl


***
Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego OIA w Warszawie (od 21 kwietnia 2022 r.)
dr n. farm. Marek Malinowski marek.malinowski@oia.waw.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 14:59:41 | Data modyfikacji: 2023-12-04 16:21:53.
Cofnięte pełnomocnictwo do reprezentowania OIA w
Warszawie

COFNIĘTE PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA IZBY (PRZEZ „APTEKARZY POWIATOWYCH”)


Uchwała nr VIII/453/2022 z dnia 8 września 2022 r. podjęta przez Okręgową Radę Aptekarską OIA w Warszawie w sprawie cofnięcia upoważnienia pełnomocnikom Izby („aptekarzom powiatowym”) do reprezentowania OIA w Warszawie:


-w dzielnicach m.st. Warszawy,


-powiatach i miastach na prawach powiatu woj. mazowieckiego.


Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


treść uchwały: KLIKNIJ TUTAJ


 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 18:20:13 | Data modyfikacji: 2022-09-12 14:18:16.
Data wprowadzenia: 2015-11-30 18:20:13
Data modyfikacji: 2022-09-12 14:18:16
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Żeromskiego 77 l. 6
01-882 Warszawa
Prezes
mgr farm.
Marian Witkowski
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl