kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny działania  Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie - województwo mazowieckie

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 19:58:48 | Data modyfikacji: 2020-02-11 16:18:30.
Prezydium ORA OIA w Warszawie (2019-2024)

W dniu 5 marca 2022 r. obradował XXXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie.

W trakcie obrad w związku z rezygnacja z funkcji Prezesa przez p. mgr farm. Michała Byliniaka - Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie dokonał wyboru Prezesa ORA OIA w Warszawie.

mgr farm. Marian Witkowski- Prezes ORA w Warszawie (od 5.03.2022 r.) prezes@oia.waw.pl

 

Członkowie Prezydium ORA OIA w Warszawie:

1) mgr farm. Dorota Smółkowska - Z-ca Prezesa  dorota.smolkowska@oia.waw.pl 

2) mgr farm. Ewa Steckiewicz Bartnicka - Z-ca Prezesa ewa.steckiewicz-bartnicka@oia.waw.pl

3) dr n. farm. Jerzy Żabiński Z-ca Prezesa jerzy.zabinski@oia.waw.pl 

4) mgr farm. Emilia Gąsińska - Skarbnik skarbnik@oia.waw.pl (od 18.03.2022 r., natomiast od 5.03.2022 do 17.03.2022 funkcję Skarbnika pełnił p. mgr farm. Artur Jędra)

5) mgr farm. Jakub Dorociak - Sekretarz jakub.dorociak@oia.waw.pl

6) mgr farm. Wojciech Szkopański - Sekretarz wojciech.szkopanski@oia.waw.pl 


Dyżury Członków Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Spotkania z Członkami Prezydium prosimy ustalać telefonicznie z p. Emilią Naporą tel. stłużbowy 785-665-518 bądź drogą mailową biuro@oia.waw.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Prezydium ORA OIA w Warszawie VII kadencji 2015-2019 | Data wprowadzenia: 2011-12-07 19:10:31 | Data modyfikacji: 2022-03-21 13:41:48.
Okręgowa Rada Aptekarska OIA w Warszawie

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2019 r. obradował XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy  OIA w Warszawie. W trakcie obrad -Zjazd dokonał wyboru Członków Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na lata 2019-2024

Ponadto w dniu 5 marca 2022 r. obradował XXXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie. W trakcie obrad w związku z rezygnacja z funkcji Prezesa przez p. mgr farm. Michała Byliniaka - XXXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie dokonał wyboru Prezesa ORA OIA w Warszawie.

Członkowie ORA OIA w Warszawie (2019-2024)

1. mgr farm. Marian Witkowski – Prezes (od 5.03.2022 r.)
2. mgr farm. Adam Borowy
3. mgr farm. Małgorzata Chmielak
4. mgr farm. Ewa Dobrosielska
5. mgr farm. Jakub Dorociak
6. mgr farm. Klaudiusz Gajewski
7. mgr farm. Emilia Gąsińska
8. mgr farm. Aldona Gołacka
9. mgr farm. Agnieszka Gregorczyk-Fac
10. mgr farm. Agata Góraj (Członkini Rady od 5.03.2022 r.)
11. dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz
12. mgr farm. Małgorzata Jakóbisiak
13. mgr farm. Artur Jędra
14. mgr farm. Dariusz Lewandowski
15. mgr farm. Anna Łuksza-Bicka
16. dr n. farm. Marek Malinowski
17. mgr farm. Dorota Smółkowska
18. mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka
19. mgr farm. Wojciech Szkopański
20. mgr farm. Piotr Tyrcha
21. mgr farm. Łukasz Weresiński
22. mgr farm. Marcin Wiśniewski
23. mgr farm. Mikołaj Zerhau
24. dr n. farm. Jerzy Żabiński
25. mgr farm. Maria Żelazna

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-20 20:49:27 | Data modyfikacji: 2022-03-21 14:02:23.
Okręgowa Komisja Rewizyjna OIA w Warszawie
(2015-2019)

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2019 r. obradował XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy  OIA w Warszawie. W trakcie obrad, Zjazd dokonał wyboru 7 Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący

mgr farm. Jerzy Kałaska
e-mail: komisja.rewizyjna@oia.waw.pl

Zastępca przewodniczącego

mgr farm. Aleksandra Krancberg

Sekretarz

mgr farm. Monika Drab

Członkowie Komisji

1) mgr farm. Maria Kieczka
2) mgr farm. Krzysztof Kondracki
3) mgr farm. Justyna Kurkus-Tchórzewska 
4) mgr farm. Grzegorz Wielgosz 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 14:52:39 | Data modyfikacji: 2021-04-16 16:24:37.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
(2019-2024)

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2019 r. obradował XXXIII  Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy  OIA w Warszawie. W trakcie obrad, Zjazd dokonał wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIA w Warszawie i 7 Z-ców OROZ


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


mgr farm. Marta Borowa


Z-cy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 


1) Agnieszka Bielejec


2) Aleksandra Dudziuk


3) Alina Fornal 


4) Bartosz Kowalczyk 


5) Ewa Pietraniuk


6) Agnieszka Wielgosz


7) Michał Wojtczak 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 14:49:06 | Data modyfikacji: 2021-05-14 10:25:55.
Okręgowy Sąd Aptekarski OIA w Warszawie
(2019-2024)

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2019 r. obradował XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy  OIA w Warszawie.

W trakcie obrad, Zjazd dokonał wyboru 15 Członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego OIA w Warszawie.

1)   Augustyniak Lucyna
2)   Czuba Grażyna
3)   Dryja Katarzyna
4)   Gadamski Zbigniew
5)   Głowacka Agnieszka
6)   Klimowicz Jolanta
7)   Kowalowski Piotr
8)   Lazurek Elżbieta
9)   Ogonowska Mariola
10) Popławska-Brzozowska Ewa
11) Szelachowska Małgorzata
12) Szeligowska Izabela
13) Szymańska Joanna
14) Świgoniak Krzysztof
15) Uchimiak Tomasz

 

***

Okręgowy Sąd Aptekarski (2019-2024)

PRZEWODNICZĄCA SĄDU
mgr farm. Elżbieta Lazurek
e-mail: osa@oia.waw.pl

Z-CY PRZEWODNICZĄCEJ SĄDU
1) Agnieszka Głowacka
2) Krzysztof Świgoniak
3) Tomasz Uchimiak


Członkowie Sądu
1) Augustyniak Lucyna
2) Czuba Grażyna
3) Dryja Katarzyna
4) Gadamski Zbigniew
5) Klimowicz Jolanta
6) Kowalowski Piotr
7) Ogonowska Mariola
8) Popławska-Brzozowska Ewa
9) Szelachowska Małgorzata
10) Szeligowska Izabela
11) Szymańska Joanna

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 14:47:36 | Data modyfikacji: 2019-12-11 14:01:25.
Wykaz delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA
w Warszawie (2019-2024)

Delegaci na Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie VIII Kadencji (2019-2024)

lp. Imię Nazwisko

1. Lucyna Augustyniak
2. Dominik Babis
3. Anna Banasiuk
4. Joanna Bartczak
5. Sławomir Białek
6. Anna Bielak
7. Agnieszka Bielejec
8. Marta Borowa
9. Adam Borowy
10. Maria Bosińska
11. Eugeniusz Bukiewicz
12. Michał Byliniak
13. Małgorzata Chmielak
14. Anna Chmielecka
15. Ewa Cielemęcka-Zajdel
16. Aleksandra Cieślak
17. Małgorzata Dudziec-Sienkiewicz – Delegat od 27.01.2022 (po wygaśnięciu mandatu: p. Macieja Czerwińskiego)
18. Grażyna Czuba
19. Joanna Dejewska
20. Michał Dera
21. Justyna Długokęcka-Licbarska
22. Ewa Dobrosielska
23. Jakub Dorociak
24. Monika Drab
25. Maciej Drogowski
26. Katarzyna Dryja
27. Aleksandra Dudziuk
28. Dorota Dyga
29. Magdalena Dzido
30. Martyna Falkowska
31. Beata Flis
32. Alina Fornal
33. Zbigniew Gadamski
34. Klaudiusz Gajewski
35. Alicja Galewska
36. Bartosz Kowalczyk - Delegat od 15.04.2021  (po wygaśnięciu mandatu: p. Magdaleny Garncarek)
37. Emilia Gąsińska
38. Agnieszka Głowacka
39. Maria Głowniak
40. Anna Głuch
41. Aldona Gołacka
42. Marcin Goraj
43. Agata Góraj
44. Piotr Góraj
45. Agnieszka Gregorczyk-Fac
46. Włodzimierz Hudemowicz
47. Iwona Jabłońska
48. Małgorzata Jakóbisiak
49. Anna Jankowska
50. Bożena Jarosławska
51. Artur Jędra
52. Jerzy Kałaska
53. Maria Kieczka 
54. Przemysław Kiszka
55. Jolanta Klimowicz
56. Anna Kołodziejczyk
57. Krzysztof Kondracki
58. Łukasz Konopka
59. Karolina Kosmala
60. Danuta Kowal
61. Piotr Kowalowski
62. Emil Kowalski
63. Aleksandra Krancberg
64. Jolanta Krawczyk
65. Aleksandra Król
66. Jolanta Krzemińska-Marek
67. Izbela Kubrak
68. Justyna Kurkus-Tchórzewska
69. Elżbieta Lazurek
70. Agnieszka Leśkiewicz-Szkopańska
71. Sylwia Lewandowska-Pachecka
72. Dariusz Lewandowski
73. Agnieszka Lidke-Krawczyk
74. Piotr Lipiński
75. Agnieszka Lisowska
76. Monika Łopata
77. Anna Łuksza-bicka
78. Magdalena Majewska
79. Marek Malinowski
80. Grażyna Marczak
81. Dorota Matejska
82. Beata Materka
83. Michał Matulka
84. Stanisław Matyjaszek
85. Magdalena Mazur
86. Piotr Merks
87. Jadwiga Młotek
88. Michał Moczarski
89. Joanna Modzelewska
90. Monika Nawłoka
91. Tomasz Nawrocki
92. Magdalena Niedzielko
93. Mariola Ogonowska
94. Aleksandra Orzoł
95. Monika Osmolska-Wiśniewska
96. Andrzej Pachecka
97. Przemysław Pepliński
98. Paweł Peterson
99. Karolina Piasecka
100. Urszula Piątek-Machaj
101. Gabryela Piesak
102. Ewa Pietraniuk
103. Marek Pięta
104. Dariusz Pisklak
105. Anna Pławska
106. Jolanta Pokorowska
107. Agata Pokorowska-alen
108. Ewa Pomorska
109. Ewa Popławska-Brzozowska
110. Marta Prusaczyk
111. Agnieszka Przemyłska
112. Zbigniew Przystał
113. Ewa Pydyś
114. Małgorzata Raczkowska
115. Jolanta Radecka
116. Robert Radziszewski
117. Benedykt Rak
118. Iwona Rak
119. Dariusz Rapacz
120. Katarzyna Rogala
121. Ewa Romaniuk
122. Marta Roszkowska
123. Irena Różycka
124. Ilona Samek-baran
125. Dorota Smółkowska
126. Sławomir Sobczak
127. Monika Sobiech
128. Zofia Sobiecka-Sisicka
129. Barbara Sołtysik-kosiło
130. Marzena Stachniak
131. Maciej Stachowicz
132. Ewa Steckiewicz-Bartnicka
133. Katarzyna Strasz
134. Beata Więckowska - Delegat od 27.01.2022  (po wygaśnięciu mandatu: p. Tomasza Suskiewicza)
135. Grażyna Sygitowicz
136. Kinga Szarpak
137. Małgorzata Szelachowska
138. vacat (wygaśnięcie mandatu Delegata: Aleksandra Szelągowska)
139. Izabela Szeligowska
140. Wojciech Szkopański
141.  vacat (wygaśnięcie mandatu Delegata: Barbara Szmyd)
142. Joanna Szymańska
143. Sławomir Śliwa
144. Krzysztof Świgoniak
145. Iwona Tucholska
146. Dorota Tucholska-Owczarczyk
147. Kapitolina Tychmanowicz
148. Piotr Tyrcha
149. Tomasz Uchimiak
150. Urszula Walczak
151. Iwona Weremkowicz
152. Łukasz Weresiński
153. Małgorzata Wiatr
154. Martyna Wiącek
155. Agnieszka Wielgosz
156. Grzegorz Wielgosz
157. Marcin Wiśniewski
158. Marian Witkowski
159. Michał Wojtczak
160. Martyna Wypych
161. Katarzyna Zaborniak
162. Anna Zdunowska-Geryk
163. Mikołaj Zerhau
164. Jerzy Żabiński
165. Maria Żelazna
166. Urszula Żmudzin

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 14:21:51 | Data modyfikacji: 2022-02-23 00:35:24.
Wykaz Delegatów OIA w Warszawie na Krajowy Zjazd
Aptekarzy VIII Kadencji

Wykaz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie na lata 2019-20124.

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2019 r. obradował XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie.

W trakcie obrad, Zjazd dokonał wyboru 60 Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy VIII Kadencji.

 

1.   mgr farm. Anna Banasiuk
2.   mgr farm. Agnieszka Bielejec 
3.   mgr farm. Marta Borowa 
4.   mgr farm. Adam Borowy 
5.   mgr farm. Eugeniusz Bukiewicz
6.   mgr farm. Michał Byliniak 
7.   mgr farm. Małgorzata Chmielak 
8.   mgr farm. Anna Chmielecka 
9.   mgr farm. Ewa Dobrosielska 
10. mgr farm. Jakub Dorociak 
11. mgr farm. Katarzyna Dryja 
12. mgr farm. Magdalena Dzido 
13. mgr farm. Zbigniew Gadamski  
14. mgr farm. Klaudiusz Gajewski 
15. mgr farm. Emilia Gąsińska 
16. mgr farm. Anna Głuch 
17. mgr farm. Aldona Gołacka 
18. mgr farm. Agata Góraj 
19. mgr farm. Agnieszka Gregorczyk-Fac 
20. dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz 
21. mgr farm. Małgorzata Jakóbisiak 
22. mgr farm. Artur Jędra 
23. mgr farm. Jerzy Kałaska 
24. mgr farm. Jolanta Klimowicz 
25. mgr farm. Krzysztof Kondracki 
26. mgr farm. Aleksandra Krancberg 
27. mgr farm. Jolanta Krawczyk 
28. mgr farm. Aleksandra Król 
29. mgr farm. Izabela Kubrak 
30. mgr farm. Justyna Kurkus Tchórzewska 
31. mgr farm. Elżbieta Lazurek 
32. mgr farm. Agnieszka Leśkiewicz - Szkopańska 
33. mgr farm. Sylwia Lewandowska - Pachecka 
34. mgr farm. Dariusz Lewandowski 
35. mgr farm. Piotr Lipiński 
36. mgr farm. Magdalena Majewska 
37. dr n. farm. Marek Malinowski 
38. mgr farm. Grażyna Marczak 
39. mgr farm. BeataMaterka 
40. mgr farm. Monika Osmolska-Wiśniewska 
41. mgr farm. Andrzej Pachecka 
42. mgr farm. Anna Pławska 
43. mgr farm. Ewa Pomorska 
44. mgr farm. Benedykt Rak 
45. mgr farm. Dorota Smółkowska 
46. mgr farm. Marzena Stachniak-Zadura 
47. mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka 
48. mgr farm. Małgorzata Szelachowska 
49. mgr farm. Wojciech Szkopański 
50. mgr farm. Sławomir Śliwa 
51. mgr farm. Piotr Tyrcha 
52. mgr farm. Tomasz Uchimiak 
53. mgr farm. Łukasz Weresiński 
54. mgr farm. AgnieszkaWielgosz 
55. mgr farm. Grzegorz Wielgosz 
56. mgr farm. Marcin Wiśniewski 
57. mgr farm. Marian Witkowski 
58. mgr farm. Mikołaj Zerhau  
59. dr n. farm. Jerzy Żabiński 
60. mgr farm. Maria Żelazna 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 16:22:47 | Data modyfikacji: 2020-01-08 09:30:10.
Wykaz stałych Komisji OIA w Warszawie

Przewodniczący Komisji Stałych


1. Komisja Aptek Ogólnodostępnych

mgr farm. Magdalena Majewska    magdalena.majewska@oia.waw.pl 

2. Komisja Hurtowni Farmaceutycznych

mgr farm. Jakub Dorociak   jakub.dorociak@oia.waw.pl

3. Komisja Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej

mgr farm. Adam Borowy   adam.borowy@oia.waw.pl

4. Komisja Właścicieli Aptek i Hurtowni

mgr farm. Wojciech Szkopański   wojciech.szkopanski@oia.waw.pl

5. Komisja d.s. Zawodowych i Młodych Farmaceutów

dr n. farm. Jerzy Żabiński   jerzy.zabinski@oia.waw.pl

6. Komisja Nauki i Szkolenia

mgr farm. Emilia Gąsińska emilia.gasinska@oia.waw.pl

7. Komisja Seniorów

mgr farm. Maria Głowniak   maria.glowniak@oia.waw.pl

8. Komisja Etyki i Deontologii Zawodowej

mgr farm. Aldona Gołacka   komisjaetyki@oia.waw.pl

9. Komisja Ekonomiczna

mgr farm. Marian Witkowski   marian.witkowski@oia.waw.pl

10. Komisja Pracowników Aptek

mgr farm. Maria Żelazna   pracownicy.aptek@oia.waw.pl oraz   maria.zelazna@oia.waw.pl

11. Komisja Legislacyjna

mgr farm. Piotr Tyrcha   piotr.tyrcha@oia.waw.pl

12. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz   wlodzimierz.hudemowicz@oia.waw.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 14:59:41 | Data modyfikacji: 2022-02-01 22:24:13.
Aptekarze Powiatowi

Aptekarze Powiatowi (Pełnomocnicy Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie)


 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 18:20:13 | Data modyfikacji: 2020-02-11 16:16:45.
Data wprowadzenia: 2015-11-30 18:20:13
Data modyfikacji: 2020-02-11 16:16:45
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Żeromskiego 77 l. 6
01-882 Warszawa
Prezes
mgr farm.
Marian Witkowski
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl