kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Uchwały Rady

Uchwały Rady

Okręgowa Rada Aptekarska OIA w Warszawie podjemuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych na wniosek Prezesa.


Protokoły z posiedzeń Rady zawierają informacje dot. m.in. podjętych uchwał  - KLIKNIJ TUTAJ


Podejmowane uchwały dotyczą:


- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty;


- zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu farmaceuty;


- wpisu do rejestru prowadzonego przez ORA OIA w Warszawie


- przedłużenia czasu trwania okresu edukacyjnego  szkoleń ciągłych  farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych; 


- zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich przez członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie będących emerytami lub rencistami, którzy nie wykonują zawodu farmaceuty w żadnej formie;


- inne.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 19:18:11 | Data modyfikacji: 2022-02-01 23:52:22.
Data wprowadzenia: 2015-11-30 19:18:11
Data modyfikacji: 2022-02-01 23:52:22
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Żeromskiego 77 l. 6
01-882 Warszawa
Prezes
mgr farm.
Marian Witkowski
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl