kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Organy OIA w Warszawie

Organy OIA w Warszawie

Organami Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie są w myśl art. 24 Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dziennik Ustaw z 2021 poz.. 1850)

1) Okręgowy Zjazd Aptekarzy
2) Okręgowa Rada Aptekarska
3) Okręgowa Komisja Rewizyjna
4) Okręgowy Sąd Aptekarski
5) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Art. 25. 1. Najwyższą władzą okręgowej izby aptekarskiej jest okręgowy zjazd aptekarzy. W okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb aptekarskich osobiście lub przez swoich delegatów.
2. W okręgowym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym uczestniczą także, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów izby.
3. Delegatów wybiera się i odwołuje na zebraniach zwoływanych
w poszczególnych rejonach, obejmujących część obszaru działania izby. Zasady
podziału izby na rejony ustala okręgowa rada aptekarska.
4. Mandat delegata trwa 4 lata.

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-06-15 13:38:34 | Data modyfikacji: 2022-02-01 23:48:17.
Data wprowadzenia: 2011-06-15 13:38:34
Data modyfikacji: 2022-02-01 23:48:17
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Żeromskiego 77 l. 6
01-882 Warszawa
Prezes
mgr farm.
Marian Witkowski
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl